IC BC078 - kan via broncode gegevens filteren

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC078, per module, een invulling.