ICT programmeren - Gegevensbeheer en -beveiliging - Het verenigingsleven - Connecteren met de databank via programmeercode

We zijn lid van een vereniging en we wensen de leden, de activiteiten en welke leden er op welke activiteiten aanwezig zijn en/of taken vervullen bijhouden in een databank. We wensen deze databank als basis te gebruiken voor een eigen, geprogrammeerde applicatie.