IC BC106 - *is zich bewust van de gevolgen van het online publiceren van informatie over zichzelf of over een ander


Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC106, per module, een invulling.

Opmerking: basiscompetenties m.b.t. attitudes zijn na te streven (Decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenonderwijs, art.13) en worden voorafgegaan door een *.