Start to program - Computationeel denken - Reservaties

U wilt een app/website voor een reservatie, bv. van een tafeltje in uw restaurant, een tennisterrein in uw tennisclub,… ontwikkelen.

Voor u kunt starten met het ontwikkelen van deze app/website moet u eerst precies weten wat u wilt, het probleem kennen en oplossingen bedenken voor het probleem. Dit kunt u doen via de vier stappen van computationeel denken. Het eindresultaat moet een, aantal, algoritme(s) zijn, een stappenplan tot oplossing, dat eventueel later kan geprogrammeerd worden.