IC BC169 - kan de lay-out van een complex document ontwerpen

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC169, per module, een invulling.