IC BC197 - kan webcontent integreren, structureren, bewerken en herwerken

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC197, per module, een invulling.