IC BC199 - kan ICT-tools gebruiken om diverse vormen van content webklaar te maken

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC199, per module, een invulling.