IC BC220 - kan de content en de app-omgeving op elkaar afstemmen

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC220, per module, een invulling.