IC BC226 - *is nieuwsgierig naar het potentieel aan programmatietools en naar toekomstige ontwikkelingen in de ICT-wereld

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC017, per module, een invulling.

Opmerking: basiscompetenties m.b.t. attitudes zijn na te streven (Decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenonderwijs, art.13) en worden voorafgegaan door een *.