IC BC246 - kan complexe ontwerpen in een specifieke ontwikkelomgeving maken

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC246, per module, een invulling.