IC BC263 - kan zichzelf beschermen tegen mogelijke online risico’s

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC263, per module, een invulling.

Invulling basiscompetentie: