IC BC269 - kan een afgeschermde webruimte configureren

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC269, per module, een invulling.