IC BC277 - kan persoonlijke en gevoelige informatie die automatisch op een systeem wordt opgeslagen, beheren (opsporen, verwijderen en/of wijzigen)

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC277, per module, een invulling.

Invulling basiscompetentie: