IC BC282 - kan strategieën aanwenden om gegevens te beveiligen

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC282, per module, een invulling.