IC BC297 - kan de basisinstellingen van applicaties om documenten te lay-outen, wijzigen

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC297, per module, een invulling.