IC BC301 - kan de basisinstellingen van applicaties om beeld- en geluidsmontages te maken, wijzigen

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC301, per module, een invulling.