IC BC346 - kan de bekomen oplossing voldoende uittesten en documenteren

DIGCOMP domein: 


Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC346, per module, een invulling.