IC BC353 - kan ICT-mogelijkheden verkennen om routinetaken te automatiseren

DIGCOMP domein: 


Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC353, per module, een invulling.

Invulling basiscompetentie: