IC BC354 - kan de installatie van een besturingssysteem automatiseren

DIGCOMP domein: 


Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC354, per module, een invulling.

Invulling basiscompetentie: