IC BC006 - kan basisfuncties van e-communicatiemiddelen gebruiken

DIGCOMP domein: 


Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC006, per module, een invulling.