IC BC358 - kan kritisch evalueren welk ICT-hulpmiddel best geschikt is om een taak te automatiseren

DIGCOMP domein: 


Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC358, per module, een invulling.