Content integreren

In deze module verwerft de cursist een brede waaier aan vaardigheden om met behulp van ICT diverse vormen van digitale content (tekst, cijfers, afbeeldingen, tabellen, grafieken, gegevens uit databanken, webcontent …) tot een nieuw geheel te integreren.
 
Instapvoorwaarden
Om aan deze module te kunnen beginnen, moet de cursist de basiscompetenties verworven hebben van de voorgaande modules, namelijk Aan de slag met ICT en E-communicatie, internet en online diensten en Eenvoudige content aanmaken.
 
Dat de cursist de basiscompetenties van de module Aan de slag met ICT reeds verworven heeft, kan hij aantonen door onder meer:
  • het deelcertificaat van de module Aan de slag met ICT (uit het studiegebied Informatica- en communicatietechnologie van het secundair volwassenenonderwijs)
  • het deelcertificaat van de module Initiatie in de informatica of een deelcertificaat van eerder welke andere module uit één van volgende opleidingen: Informatica: toepassingssoftware, Informatica: computer- en besturingssytemen en netwerken of Informatica: programmeren
  • geslaagd zijn voor de vrijstellingsproef van de module Aan de slag met ICT  (Start 1)

Dat de cursist de basiscompetenties van de module E-communicatie, internet en online diensten reeds verworven heeft, kan hij aantonen door onder meer:

  • het deelcertificaat van de module E-communciatie, internet en online diensten (uit het studiegebied Informatica- en communicatietechnologie van het secundair volwassenenonderwijs)
  • het deelcertificaat van de module Internet 1 of van de module Webdesign 1 uit Informatica: toepassingssoftware
  • geslaagd zijn voor de vrijstellingsproef van de module E-communciatie, internet en online diensten (Start 2)

Dat de cursist de basiscompetenties van de module Eenvoudige content aanmaken reeds verworven heeft, kan hij aantonen door onder meer:

  • het deelcertificaat van de module Eenvoudige content aanmaken  (uit het studiegebied Informatica- en communicatietechnologie van het secundair volwassenenonderwijs)
  • het deelcertificaat van de module Tekstverwerking 1 of van de module Rekenblad 1 of van de module Gegevensbeheer 1 of van de module Desktoppublishing 1 of van de module Presentatie of van de module Rastertekenen 1 of van de module Vectorieel tekenen 1 uit Informatica: toepassingssoftware. of van de module Programmeren Gegevensbank 1 uit Informatica: Programmeren.
  • geslaagd zijn voor de vrijstellingsproef van de module Eenvoudige content aanmaken.
 
Modulecode: 
M IC 436
De module zit in de opleidingsprofielen: 
Aantal lestijden: 
60 lestijden, 40 lestijden voor snellerende cursisten en 20 lestijden voor cursisten die hun competenties willen updaten.