IC BC295 - kan kritisch evalueren welke ELO-tool best geschikt is om een doel te bereiken

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC295, per module, een invulling.