Programmeerproject

In deze module leert de cursist een eenvoudige casus analyseren, data verzamelen en organiseren, de meest geschikte ICT-tools kiezen en een programma realiseren.

Instapvoorwaarden: om aan deze module te kunnen beginnen, moet de cursist de basiscompetenties verworven hebben van de voorgaande modules (zie schema).

Modulecode: 
M IC 505
De module zit in de opleidingsprofielen: 
Aantal lestijden: 
M IC 505