IC BC070 - kan digitale informatie beoordelen op relevantie en doel

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC070, per module, een invulling.

Invulling basiscompetentie: