IC BC071 - kan digitale informatie beheren en organiseren

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC071, per module, een invulling.

Invulling basiscompetentie: