ICT en sociale media

De opleiding ICT en sociale media behoort tot het studiegebied Informatie- en communicatietechnologie.
 
De opleiding ICT en sociale media richt zich – na het doorlopen van de twee modules van de opleiding Start to ICT – tot de doorsnee ICT-gebruiker die, in functie van het werk, de studies en/of de persoonlijke levenssfeer, op een veilige en verantwoorde manier sociale media actief als communicatiekanaal wil gebruiken.
 
De cursisten leren hoe ze sociale media voor verschillende doelen kunnen inzetten, welke de risico’s zijn van sociale media en hoe ze daarmee om kunnen gaan.
 
Aan de slag met ICTE-communicatie, internet en online dienstenVeilig online en sociale netwerksitesE-servicesPubliceren en communiceren op sociale mediaICT en sociale media
 
De opleiding focust voornamelijk op de domeinen informatie, communicatie en veiligheid (e-safety): sociale media als informatiebron en als communicatiekanaal veilig gebruiken.
Sociale media veronderstellen totaal andere communicatiestrategieën dan traditionele media zoals e-mail, blogs en websites.
 
Probleemoplossend vermogen vormt een rode draad doorheen de hele opleiding en doorheen alle modules.
 
De attitude om bewust en kritisch om te gaan met sociale media, alsook respect voor privacy en eigendomsrechten, is in deze opleiding essentieel.
 
De twee modules van de opleiding Start to ICT gelden als instapvoorwaarde voor alle andere algemene ICT-opleidingen in het studiegebied ICT. De twee modules van de opleiding Start to ICT zitten integraal vervat in alle opleidingen.
 
Daarnaast heeft de opleiding ICT en sociale media ook nog volgende 2 modules gemeenschappelijk met andere opleidingen:
  • de module ‘E-services’ is gemeenschappelijk met de opleiding ICT en administratie;
  • de module ‘Veilig online en sociale netwerksites’ is gemeenschappelijk met de opleiding ICT in een educatieve context.
     
Code: 
AO IC 103
Studiegebied: 
Studiegebied informatica- en communicatietechnologie.
Niveau: 
Secundair volwassenenonderwijs.
Bekrachtiging: 
Deze opleiding leidt tot het certificaat “ICT en sociale media”.
Opleidingsduur: 
De opleiding omvat in totaal 300 lestijden.