ICT in een educatieve context

De opleiding ICT in een educatieve context behoort tot het studiegebied ICT.
 
De opleiding ICT in een educatieve context richt zich – na het doorlopen van de twee modules van de opleiding Start to ICT – tot de doorsnee ICT-gebruiker die, in functie van het werk, de studies en/of de persoonlijke levenssfeer, zijn ICT-vaardigheden oor educatieve toepassingen wil versterken.
 
In de opleiding ICT in een educatieve context leert de cursist:
  • op het vlak van informatie en communicatie:
    • binnen een afgeschermde webruimte informatie met een bepaalde groep personen delen en 
    • sociale media op een veilige en verantwoorde manier gebruiken om met anderen te interageren;
  • op het vlak van contentcreatie: specifieke ICT-tools gebruiken om, al dan niet samen met anderen, content voor educatieve doeleinden aan te maken, te bewerken en te publiceren.
 
Veiligheid en probleemoplossend vermogen vormen een rode draad doorheen de hele opleiding en doorheen alle modules.
 
ICT in een educatieve contextAan de slag met ICT E-communicatie, internet en online diensten Veilig online en sociale netwerksites Samen content ontwikkelen Content presenteren Elektronische leeromgeving Een afgeschermde webruimte aanmaken en beheren Auteurstool Educatieve content ontwikkelen ICT in een educatieve context
De twee modules van de opleiding Start to ICT gelden als instapvoorwaarde voor alle andere algemene ICT-opleidingen in het studiegebied ICT. De twee modules van de opleiding Start to ICT zitten integraal vervat in alle opleidingen.
 
Daarnaast heeft de opleiding ICT in een educatieve context ook nog volgende 3 modules gemeenschappelijk met andere opleidingen:
  • de modules ‘Samen content ontwikkelen’ en ‘Content presenteren’ zijn gemeenschappelijk met de opleiding ICT en administratie;
  • de module ‘Veilig online en sociale netwerksites’ is gemeenschappelijk met de opleiding ICT en sociale media.
 
Code: 
AO IC 104
Studiegebied: 
ICT
Niveau: 
Secundair volwassenenonderwijs.
Bekrachtiging: 
Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. Deze opleiding leidt tot het certificaat “ICT in een educatieve context”.
Opleidingsduur: 
De opleiding omvat in totaal 540 lestijden.