ICT in een creatieve context

De opleiding ICT in een creatieve context behoort tot het studiegebied ICT.
 
De opleiding ICT in een creatieve context richt zich – na het doorlopen van de twee modules van de opleiding Start to ICT – tot de doorsnee ICT-gebruiker die, in functie van het werk, de studies en/of de persoonlijke levenssfeer, zich met behulp van ICT creatief wil uiten.
 
De opleiding focust voornamelijk op het domein van contentcreatie. De opleiding is zo opgebouwd dat de cursist eerst kennis maakt met een verscheidenheid aan ICTtools voor creatieve doeleinden. Vervolgens legt hij zich toe op (minstens) twee opties (te kiezen uit: documenten, afbeeldingen, tekeningen, 3D-ontwerpen, beeld- en geluidsproducties) om tenslotte zelfstandig met behulp van ICT een creatief eindproject te realiseren.
 
Veiligheid en probleemoplossend vermogen vormen een rode draad doorheen de hele opleiding en doorheen alle modules.
 
De opleiding ICT in een creatieve context kan tevens als een opstap beschouwd worden voor de beroepsopleidingen in bijv. het studiegebied Grafische technieken.
 
ICT in een creatieve contextAan de slag met ICT E-communicatie, internet en online diensten Start to create Creatief met eenvoudige documenten Creatief met complexe documenten Creatief met afbeeldingen: eenvoudige bewerkingen Creatief met afbeeldingen: complexe bewerkingen Eenvoudige creatieve tekeningen Complexe creatieve tekeningen Eenvoudige 3D-ontwerpen Complexe 3D-ontwerpen Creatief met beeld en geluid: eenvoudige producties Creatief met beeld en geluid: complexe producties Creatief project ICT in een creatieve context

De twee modules van de opleiding Start to ICT gelden als instapvoorwaarde voor alle andere algemene ICT-opleidingen in het studiegebied ICT. De twee modules van de opleiding Start to ICT zitten integraal vervat in alle opleidingen.
Code: 
AO IC 105
Studiegebied: 
ICT
Niveau: 
Secundair volwassenenonderwijs.
Bekrachtiging: 
Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. Deze opleiding leidt tot het certificaat “ICT in een creatieve context”.
Opleidingsduur: 
De opleiding omvat in totaal 480 lestijden.