ICT programmeren

De opleiding ICT programmeren behoort tot het studiegebied informatie- en communicatietechnologie.
 
De opleiding ICT programmeren richt zich – na het doorlopen van de twee modules van de opleiding Start to ICT – tot de doorsnee ICT-gebruiker die, in functie van het werk, de studies en/of de persoonlijke levenssfeer, wil leren programmeren.
 
De opleiding ICT programmeren focust voornamelijk op twee domeinen:
op het vlak van informatie leert de cursist strategieën uitwerken en toepassen om informatie te analyseren, te structureren, te beheren en toegankelijk te maken;
op het vlak van contentcreatie leert de cursist in een specifieke ontwikkelomgeving programma’s ontwikkelen en broncode schrijven en aanpassen. De opleiding is zo opgebouwd dat de cursist eerst inzicht verwerft in
de processen achter het computationeel denken en vervolgens deze inzichten toepast in een specifieke ontwikkelomgeving met als doel zelfstandig een zelf gekozen programmeerproject te realiseren.
 
Veiligheid en probleemoplossend vermogen vormen een rode draad doorheen de hele opleiding en doorheen alle modules.
 
Leergierigheid en nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden van ICT op het vlak van programmeren en het creëren van output zijn in deze opleiding belangrijke attitudes.
 
De opleiding ICT programmeren kan tevens als een opstap beschouwd worden voor de beroepsopleidingen in het hoger (beroeps-)onderwijs.
 
ProgrammerenAan de slag met ICT E-communicatie, internet en online diensten Start to program Databankbeheer Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten Specifieke ontwikkelomgeving: complexe functionaliteiten Integratie externe functionaliteiten Programmeerproject Gegevensbeheer en -beveiliging ICT programmeren
 
De twee modules van de opleiding Start to ICT gelden als instapvoorwaarde voor alle andere algemene ICT-opleidingen in het studiegebied ICT. De twee modules van de opleiding Start to ICT zitten integraal vervat in alle opleidingen.
 
PDF-bestand: 
Code: 
AO IC 109
Studiegebied: 
ICT
Niveau: 
Secundair volwassenenonderwijs.
Bekrachtiging: 
De opleiding omvat in totaal 540 lestijden.
Opleidingsduur: 
De opleiding omvat in totaal 540 lestijden.
Diploma: 
Het certificaat leidt in combinatie met het certificaat Aanvullende algemene vorming tot het diploma secundair onderwijs.