IC BC075 - kan via broncode digitale gegevens beheren

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC075, per module, een invulling.