Creatief met eenvoudige documenten - mogelijke invulling van BC182


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Maakt verschillende versies van een project (opslaan onder verschillende formaten/resolutie) voor verschillende doeleinden.
  • Kiest de meest geschikte documentgrootte (A2, A4, A5…)  naargelang het doel van de publicatie (bvb. poster, visitekaartje, uitnodiging, folder,...).
  • Kiest het meest geschikte bestandsformaat naargelang het doel van de publicatie (bvb. drukwerk, e-mail, website, mobiel, e-reader...).