IC BC077 - kan via broncode gegevens zoeken

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC077, per module, een invulling.