Creatief met afbeeldingen: eenvoudige bewerkingen - mogelijke invulling van BC017


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Slaat het werk tussentijds op.
  • Maakt reservekopieën van het materiaal.
  • kan bestanden downloaden zonder ongewenste neveneffecten (let op voor het ongewenst mee installeren van malware, spyware,…).
  • Kent de beperking in houdbaarheid van de verschillende opslagmedia. 
  • Houdt rekening  met energie- en materiaalverbruik bij het werken met computers en Internet, maar ook bij de productie ervan.
  • Kent de beperking in houdbaarheid van de verschillende opslagmedia. 
  • Kan veilige wachtwoorden instellen.