Eenvoudige 3D-ontwerpen - mogelijke invulling van BC176


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Kan 3D handelingen uitvoeren (zoom, orbit, pannen).
  • Kan basisobjecten tekenen, plaatsen in de ruimte, herschalen, gaten maken.
  • Kan objecten roteren, kopiëren, combineren, uitlijnen, groeperen.
  • Kan gebruik maken van shapegenerators en ze aanpassen. 
  • Is in staat eenvoudige materialen (kleur, transparantie) aan te maken en toe te passen op objecten.
  • Kan een logo op een 3D object plaatsen.