Creatief met beeld en geluid: eenvoudige producties - mogelijke invulling van BC180


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Kan hulpmiddelen gebruiken in een montage (zoals maattekens, tekstmarges, markeringstekens).
  • Kan eigen stijlen opslaan en gebruiken. 
  • Kan geschikte overgangen toepassen en aanpassen. 
  • Maakt verschillende versies van een project (opslaan onder verschillende formaten/resolutie voor verschillende doelen).