Creatief met beeld en geluid: complexe producties - mogelijke invulling van BC138


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Kan een compositie samenstellen met verschillende elementen door gebruik te maken van diverse technieken, rekening houdend met compositie, kleurafstemming,…
  • Kan een beelduitsnede maken om als apart voorwerp in dezelfde afbeelding, op een transparante achtergrond of in een andere afbeelding te plaatsen. 
  • Kan voorwerpen schalen met het oog op gebruik in een collage.
  • Kan tekst langsheen een pad plaatsen.
  • Kan kleuren van voorwerpen mengen (bv. door middel van samenvoegmodi / overvloeimodi).