Een eenvoudige app bouwen - mogelijke invulling van BC213

Opleiding: 


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Kan schermen, afbeeldingen, buttons, tekstvelden… toevoegen en gebruiken om een eenvoudige app te bouwen.
  • Kan events afhandelen (bv. het klikken op een button).
  • Kan een database koppelen aan de app en gegevens uit een databasetabel tonen.
  • Kan digitale informatie versturen via een mail of SMS.