App-lay-out en –functionaliteiten - mogelijke invulling van BC024

Opleiding: 


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Kan zich inschrijven op nieuwsbrieven en webfeeds (zoals RSS) om zijn eigen deskundigheid te vergroten.
  • Volgt de nieuwigheden en trends via diverse kanalen om zijn deskundigheid inzake ICT op te bouwen (vakliteratuur, kranten, boeken, handleidingen, sociale media, websites, netwerken…).