App-lay-out en –functionaliteiten - mogelijke invulling van BC221

Opleiding: 


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Kan de opmaak (kleur, lettertype, uitlijning…) van de bouwstenen (scherm, tekst, knoppen…) van een app aanpassen.
  • Kan de layout van een app wijzigen.
  • Kan de volgorde van de schermen veranderen.
  • Kan een gebruiksvriendelijke en intuïtieve app maken.