Apps optimaliseren - mogelijke invulling van BC119

Opleiding: 


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Weet dat apps door iedereen gebruikt kunnen worden, ook door mensen met beperkingen.
  • Kan toegankelijkheidsfuncties inbouwen in apps (de gebruiker kan de grootte van de tekst en pictogrammen wijzigen, een hoog contrast instellen, andere kleuren instellen, tekst of visuele elementen in plaats van geluiden gebruiken, teksten en beschrijvingen hardop laten voorlezen…).