Databankbeheer - mogelijke invulling van BC065

Modules: 
Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
  • Kan de databank aanmaken om digitale informatie in te bewaren
  • Kan de database op een geschikte locatie bewaren (raid)
  • Kan de database verspreiden over meerdere disken
  • Kan gebruik maken van cloud diensten
  • Gegevens exporteren