Gegevensbeheer en -beveiliging - mogelijke invulling van BC076

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
  • testen schrijven die ingevoerde gegevens controleren op een specifiek formaat, bereik,… (vb. met behulp van regular expressions)
  • gebruik maken van specifieke html-elementen die de gebruiker beletten om foutieve informatie in te geven (vb. gebruik van attribuut required)
  • Validatie niet alleen clientside maar ook serverside