Gegevensbeheer en -beveiliging - mogelijke invulling van BC081

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
  • connectie maken met de databank
  • toegang tot databank verloopt vaak via repository (vb. klasse: deze is verantwoordelijk voor de communicatie met de databank)
  • weten dat data soms asynchroon geladen worden
  • toegang verkrijgen via AJAX,...
  • kan gebruik maken van data die door derden gratis ter beschikking gesteld worden vb open data: https://data.stad.gent/; http://opendata.antwerpen.be/ 
  • kan gebruik maken van data die aangeleverd worden van een externe webservice vb https://developer.yahoo.com/weather/