Gegevensbeheer en -beveiliging - mogelijke invulling van BC017

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
  • data veilig stellen door bijv. back-ups te maken
  • oog hebben voor performantie van de sql-commando’s
  • manier waarop data opgeslagen worden in databank is verschillend van de manier waarop ze gebruikt worden binnen het programma (soms moet er nog een omzetting gebeuren - https://en.wikipedia.org/wiki/Object-relational_impedance_mismatch )
  • business rules toepassen (specifieke databaseregels die ontwikkelaars gebruiken om tabellen en query's te maken)