Integratie externe functionaliteiten - mogelijke invulling van BC024

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
  • Het is onmogelijk om alle commando’s, functies,… van iedere externe api of bibliotheek tijden de lessen zelf aan te leren. De cursist moet dus in staat zijn de documentatie en het gebruik van een externe functionaliteit zelf door te nemen en aan te leren.
  • Moet zelf een testomgeving kunnen maken om nieuwe externe functionaliteit te testen.