ICT programmeren - Databankbeheer - Het verenigingsleven - 3 - Het DBMS installeren

We zijn lid van een vereniging en we wensen de leden, de activiteiten en welke leden er op welke activiteiten aanwezig zijn en/of taken vervullen bijhouden in een databank.

In de vorige taak hebben we het gewenste datamodel gekozen. Ik ga ervan uit dat er voor een relationeel datamodel gekozen is en dat we dan ook een relationele databank DBMS gaan gebruiken. Is er een ander model gekozen dan moet u het bijhorende DBMS gebruiken. Naargelang het gekozen DMBS (Access, SQL Server,…) zal dit wellicht moeten geïnstalleerd worden. De installatie van het DBMS is de kern van deze taak.

Modules: