Praktijksituatie: een CVO wenst een module iPhone te organiseren in 20 lestijden

Vraag 1: een CVO wenst een module iPhone te organiseren in 20 lestijden. Een aantal cursisten hebben al module(s) gevolgd i.v.m. het gebruik van iPad. Zij kunnen dus op basis van eerder gevolgde modules de update volgen. Daarnaast willen nieuwe cursisten (die nog nooit eerder een cursus gevolgd hebben, maar die wel al vlot kunnen werken met hun toestel) graag deze update volgen. Op welke manier moet het CVO zich verantwoorden? 
 
Antwoord op vraag 1: hoe stel je vast dat cursisten al vlot kunnen werken met hun toestel? De neerslag van die vaststelling (praktijkproef? Observatie? …) kan je als verantwoording gebruiken dat het om een update gaat.
 
Vraag 2: dezelfde vraag maar dan voor 40 lestijden.
 
Antwoord op vraag 2: cursisten die ‘snellerend’ zijn, mogen naar de 40 lestijden-formule doorverwezen worden. Hoe stel je vast dat iemand ‘snellerend’ is? (diploma hoger onderwijs, observatie van gedrag/handelingen/… bij uitvoeren van bepaalde opdrachten,…).