IC BC134 - kan numerieke content opmaken

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC134, per module, een invulling.