IC BC136 - kan verschillende ICT-tools gebruiken om samen met anderen bronmateriaal, kennis en content te maken

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC136, per module, een invulling.